A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló – „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt átfogó célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területen élők egyéni és közösségi szintű társadalmi integrációjának megvalósítása. A projekt kódszáma: TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002.

A projekt specifikus célja a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó közösségfejlesztő, szociális, oktatási, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségfejlesztési és bűnmegelőzési programok megvalósítása, melyet a projekt során foglalkoztatott szociális munkások és szakmai vezető koordinálnak.

A projekt tehát a Tapolcán kijelölt akcióterületen élők közösségfejlesztésére, a szociális szolgáltatások kiterjesztésére és javítására irányuló összehangolt tevékenységek összessége, amely által javulnak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei és ennek révén erősödik a társadalmi kohézió.

Tapolca Város Önkormányzatának célja, hogy a TOP-5.2.1-15 segítségével a leszakadó illetve leszakadással veszélyeztetett Déli városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi- fizikai- gazdasági problémák kezelését komplex módon oldja meg, a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A fejlesztés területi lehatárolása

Jelen projekt Tapolca városának központjához közel, attól délre található szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület lakóinak társadalmi integrációját hivatott elősegíteni. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) szerinti akcióterületei közül, a „4b” jelű akcióterületen található egy szegregátum, és egy szegregációval veszélyeztetett terület, ezért a város ezt az akcióterületet jelölte ki a TOP-5.2.1-15-ös pályázati projektek helyszínéül. Az akcióterület lehatárolása szintén megegyezik Tapolca Város hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája 51. oldalán megtalálható, a KSH népszámlálási adatai alapján azonosított területtel, amelyet a dokumentum „Tapolca szegregátum” megnevezéssel definiál.

A 3 éves projekt 2017.06.01-től 2020.05.31-ig tart, logikai felépítése pedig igen komplex, sok tevékenységre terjed ki. Ezért is fontos, hogy konzorciumban valósul meg. Tapolca Város Önkormányzata, mint konzorciumvető, tevékenységét a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet segíti, szoros együttműködésben, előre meghatározott ütemterv szerint.

A projekt fő tevékenységei

 1. Új szociális munkások toborzása, felvétele, és folyamatos szociális munka biztosítása a projekt során
 2. Támogató csoport felállítása, működésének elkezdése,
 3. Szakmaközi munkacsoport felállítása, működésének elkezdése, és a projekt folyamatos szakmai konzultációja,
 4. Közösségi Beavatkozási Terv kidolgozása,
 5. Konténeriroda megrendelése és letelepítése a szegregátum területén,
 6. Egyéni fejlesztési terv felvétele a célcsoporttagokkal,
 7. Közösségfejlesztő események szervezése, lebonyolítása az egyéni fejlesztési tervek alapján kirajzolódó helyzetkép és szükségleteknek megfelelően,
 8. Képzések kiválasztása azon célcsoporttagok számára, akik képzés és akár egyéb fejlesztő szolgáltatás után potenciálisan munkába állíthatók,
 9. Konkrét tematikus programok kidolgozása, működtetése egészségügy, munkaerőpiaci-beilleszkedés, valamint szociális és egyéb szolgáltatások terén,
 10. Gyermekek és tanulók számára felzárkóztató órák, korrepetálás, napközis tábor és a szünetekben megvalósuló táborok szervezése, lebonyolítása,
 11. Szupervízió biztosítása a szociális munkások számára, valamint érzékenyítés biztosítása a pedagógusok számára,
 12. Foglalkoztatók számára érzékenyítő programok szervezése,
 13. Bűnmegelőzési programok szervezése,
 14. Folyamatos nyomon követés a támogató csoport révén, szükség szerint a programok és szolgáltatások igazítása.

A projekt előrehaladását bemutató aloldalon szakmai beszámolókat olvashatnak a programokról.


A projekt a félidejéhez érkezett.
A projekt céljairól, megvalósult rendezvényeiről rövid összefoglalót olvashatnak itt.