Sümeg

Lelkünket, szellemünket egyaránt erősíti, ha sümegi utunk alkalmával bejárjuk és megismerjük a kisváros vallási és egyházi értékeit. Nagy távolságok itt nincsenek, így könnyedén átsétálhatunk egyik helyszínről a másikra.

Püspöki Palota

A várhegy déli lejtőjén áll a barokk Püspöki palota, amely Sümeg virágkorában, Padányi Bíró Márton püspöksége alatt épült, egy akkor már több mint 200 éves borospince fölé. Zegzugos járataival valódi kuriózum a ma is működő pince – aki teheti, mindenképp álljon meg itt egy pohár finom borra, és hallgassa meg a Palota Pince történetét: múltját és jelenét. Emlékezetes lesz e kis kitérő!

A Püspöki Palotához érve ne felejtsünk egy pillanatig elidőzni a kapuzatnál, amely a két Atlasz-szoborral az épület egyik legszebb része, felette a püspöki címer látható. A földszinti kápolnában még ma is az eredeti berendezés várja a látogatót; falain megcsodálhatjuk Vogl Gergely stukkóval körülvett mennyezetfreskóját és olajfestményeit. A kápolnába érve Antonio Orsatti stukkóit láthatjuk, és ugyancsak az ő keze munkája díszíti a könyvtárat és a többi termet. A palota egykori berendezése, Padányi képgyűjteménye elveszett, illetve szétszóródott, de az eredeti fal- és mennyezetfreskók maradványai sok helyen most is láthatók, valamint helyreállításra várnak még mennyezeti stukkók és az eredeti fa padlóburkolat. A palota már felújított termeiben állandó és időszaki képzőművészeti kiállításokkal elégíthetjük ki a művészet és a műtárgyak iránti kíváncsiságunkat: Sümegi Képtár, Kajári Gyula grafikái, Horváth Márton üvegművész és Frederick Hagan kanadai művész állandó kiállítása vár bennünket

Ferences kegytemplom és kolostor

A Püspöki Palotával átellenben, a Szent István tér közepén találjuk azt a kincset, amelyet akkor is meg kell ismernünk, ha egyébként nem terveztük, esetleg idő, erő vagy kedv hiányával küszködünk!

Az épület gazdag és értékes öröksége nem csak a templombelsőben található csodás tárgyakat és berendezéseket jelenti: az 1696-os első csodálatos gyógyulást követően a templom országos hírű Mária kegyhely és zarándokhely lett.

A ferences rendet a XVII. század derekán Széchényi püspök telepítette le Sümegen, és építtetett számukra templomot és kolostort a belváros legmagasabb pontján. A kívülről puritán épületegyüttes belső terével valóságos kis csoda Sümeg szívében: gyönyörű barokk berendezés várja az Isten házába belépőt. A Szent Mihály arkangyal és a négy evangélista szobrával díszített pompás szószéket a mecénás püspök, Padányi Biró Márton faragtatta. A nem kevésbé ékes főoltár Richter Ferenc karmelita szobrász műve. Az oszlopokkal szegélyezett, szobrokkal és faragványokkal díszített baldachinos oltármű látványa önmagáért beszél. Egyik ámulatból a másikba esünk, ha ide betérünk. Feltétlen szerepeljen a programunkban!

Urunk Mennybemenetele plébániatemplom

A Szent István térről visszafele indulva és a kereszteződésen egyenesen tovább haladva, az alsóvárosban bukkanunk rá Sümeg másik, ragyogó élményt ígérő kincsére. A plébániatemplom belső terét Franz Anton Maulbertsch világhírű freskói díszítik, amelyek Padányi Biró Márton ténykedésének és közbenjárásának köszönhetően gazdagítják ma is a város egyházi örökségét. A freskók a megváltás történetét mutatják be az Angyali üdvözlettől Jézus születésén, a Három Királyok hódolatán át, Jézus szenvedésén, feltámadásán keresztül az első Pünkösdig. Térjünk be ide is, s joggal mondhatjuk, hogy szellemünk újfent gazdagodott - ezúttal Sümeg egyházi értékeivel!