A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása Bővebben

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projekt a félidejéhez érkezett. A projekt kódszáma: TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002.

A projektben célként definiáltuk a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó közösségfejlesztő, szociális, oktatási, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségfejlesztési és bűnmegelőzési programok megvalósítását. Ezek a programok folyamatosan zajlanak a szociális munkások segítségével.

Megrendezésre kerültek a különböző közösség fejlesztő rendezvények, ennek keretén belül több klub rendezvény is folyamatosan megrendezésre kerül: baba- mama klub, csajos klub, szülő klub.

A fejlesztő táborok keretén belül több helyre sikerült eljutniuk a gyerekeknek illetve a szüleiknek: Celldömölk, Veszprémi Állatkert, Badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogató Központ, Keszthely Festetics kastély. A szociális munkások vezetésével megvalósultak az évszakhoz kötődő játszóházak, ahol a gyerekek és szüleik közösen vettek részt a kézműves foglalkozásokon.

A nyaranta megrendezésre kerülő 40 napos tábort nagyon jól fogadták a célcsoport tagjai. A szülők részére nagy segítség volt a gyerekek jó helyen való elhelyezése, a gyerekek sok értékes tapasztalattal gazdagodtak.

A déli városkapunál két alkalommal került megrendezésre családi nap. Itt a program célja a szegregátumban élő családok egymással való megismertetése, integrációjuk elősegítése és a családon belüli kapcsolatok megerősítése kisebb játékos feladatok keretében.

Tavasszal került megrendezésre egy két napos munkaerő piaci képzés. Célja a résztvevők által olyan képességek, készségek elsajátítása, amik segítségével tartósan és eredményesen tudnak megjelenni a munkaerőpiacon. Az ősz folyamán a résztvevők megtekinthették az ajkai Le Belier cég napi működését és az aktuálisan elérhető álláslehetőségeket.

A pályázat céljai között szerepel az egészségfejlesztés. Ezek az egészségügyi előadások, ill. szűrések az elkészült egyéni fejlesztési tervekhez igazodva kerültek megrendezésre. Célunk az egészségtudatos magatartás kialakítása. Az eddigi témák voltak: drogprevenció, egészséges táplálkozás, mozgás fontossága, elsősegélynyújtás, újraélesztés. Két alkalommal biztosítottunk a résztvevők számára szűrőbuszt. Célunk hogy mind a szülőket mind a gyerekeket elérjük a programjaink során.

A bűnmegelőzés, a közbiztonság javítását elősegítő programok keretén belül Tapolcai Rendőrkapitánysággal közösen együttműködve több előadás került megrendezésre. Prevenciós jelleggel az iskolákat is megkerestük egy-egy témában.

A felzárkóztatási program egyik fontos eleme a foglalkoztatottság növelése, ennek érdekében a pályázat során eddig már kétszer sikerült asztalhoz ülnie város és a környék legnagyobb munkáltatóinak a munkaerő piaci helyzetről.

Tapolca Város Önkormányzata együttműködve a helyi Rendőrkapitánysággal, Szefi (Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet) kollégáival, Család és Gyermekjóléti Központ kollégáival, a helyi iskolák vezetőivel és több helyi civil szervezettel a bűnmegelőzési stratégiát megvizsgálták és az aktualizálták.

A szociális munkások folyamatoson a szegregáció területén vannak és veszik fel a kapcsolatot az ott élőkkel, feltérképezik a problémákat. Ennek eredményeképpen készülnek el az egyéni fejlesztési tervek. Ezekben pontosan rögzítik a rövid és hosszú távú célokat, fejlesztési tevékenység megnevezését és a várható eredményt. A gyerekeknél elkészített tervek alapján történik meg a gyerekek segítése, korrepetálása.