Kölcsönzési kisokos

Fontos tudnivalók:

 • Eszközök csak érvényes személyazonosító igazolvány felmutatásával kölcsönözhetők.
 • A kölcsönzőhálózat április 1-jétől október 30-ig üzemel, az ettől eltérő nyitva tartás az időjárás függvénye.
 • A kerékpárokat tiszta állapotban kérjük visszahozni, ellenkező esetben bruttó 5.000 Ft-ot számítunk fel a takarításért.
 • Általános információ: info@bakony-balaton.hu, +36 20 615 3710


Általános szerződési feltételek

 • Bérlő a járművet jelen szerződés részét képező átadási jegyzőkönyv alapján és aláírásával veszi át, mellyel a szerződés létrejön. A jegyzőkönyvben rögzítik a jármű átadásának időpontját. Bérlő az átvételkor ellenőrzi a kerékpár kifogástalan műszaki állapotát, különös tekintettel a fékekre, és azt a jegyzőkönyv aláírásával hitelesíti. Bérlő tudomásul veszi, hogy az átvételt követően a kerékpár műszaki állapotával kapcsolatos felelősség őt terheli, és a jármű műszaki állapotából eredő felelősség kizárólagosan őt terheli, a keletkező kárt viseli, ezekből eredően a Bérbeadóval szemben kárigényt nem támaszt.
 • A Bérlő a járművet csak Magyarországon, a magyar törvényeknek megfelelően és rendeltetésszerűen használhatja. Bérlő kijelenti, hogy a KRESZ szabályait ismeri és betartja, tud és képes kerékpározni, és tisztában van az alapvető kerékpárkezelési és -használati szabályokkal, a kerékpár használata során keletkező balesettel kapcsolatban keletkező kárt maga viseli, Bérbeadóval szemben személyi sérülés esetén sem támaszt kárigényt.
 • Bérlő a kerékpárt nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, a kerékpár ellopásából vagy elvesztéséből adódó kárt köteles Bérbeadónak megtéríteni. A jármű ellopása vagy elvesztése esetén köteles a jármű pótlásához szükséges értéket megtéríteni, melynek összege bruttó 54.000 Ft. Bérlő felelős a járművel másoknak okozott, illetve a járműben rendeltetésellenes használat miatt keletkezett károkért, és ezeket köteles megtéríteni.
 • Bérbeadó biztosítja a kerékpár rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát, és igény szerint a KRESZ által előírt kötelező eszközöket, valamint láncot, lakatot a kerékpár lezárásához.
 • A bérleti jogviszony megszűnik a kerékpár visszaszolgáltatásakor a visszavételi jegyzőkönyv aláírásával. Bérlő visszavételkor köteles a kerékpárt és annak tartozékait hibátlanul átadni Bérbeadó részére, az esetleges rendeltetés ellenes használat okozta állapotromlást megtéríteni.
 • A bérleti díjak átvételkor fizetendők számla ellenében és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az 1 napos bérlés alatt 24 órás bérbeadás értendő. A határidőn túl visszavitt kerékpár minden megkezdett órája után bérbeadó 800 Ft / óra / kerékpár bérleti díjat számít fel. A bérleti díjon felül a Bérlő köteles megfizetni mindazokat a költségeket, díjakat, amelyeket a jármű használata miatt a Bérbeadó terhére állapítanak meg (pl. bírság, stb.).
 • A kerékpár vagy bármely részének sérülése, meghibásodása esetén Bérlő köteles a javítást kifizetni, a kifüggesztett díjtáblázat szerint.
 • Bérlő kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit ismeri és elfogadja. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

Kárértékek

Tartozék

Bruttó érték (Ft)

Váz

35000

Villa

8000

Első váltó

3500

Hátsó váltó

6000

Felni

5000

Külső gumi

3500

Váltókar

4500

Fék

3000

Sárvédő

4000

Csomagtartó

6500

Pedál

2500

Hajtókar

8000

Lámpa

3500

Nyereg

3000

Nyeregcső

2800

Kormány

3500

Stucni

3000

Lánc

3000

Kerékpárzár

3000