Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet létrehozása

„Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet létrehozása”

Projektazonosító: KDOP-2.2.1/A-11-2011-0007

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt megvalósításának időbeli ütemezése

A projekt kezdete: 2011. december 1.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013. november 30.

A projekt költségének összetétele

Elszámolható összköltség: 77.083.333 Ft

A támogatás összege: 62.519.453 Ft

A projekt hosszú távú céljai

A térségbe érkező vendég- és vendégéjszakaszám növelése, ezáltal a gazdasági szereplők

bevételeinek növelése, amely hatással van a munkahelyek számának növekedésére és a helyi

adóbevételek növekedésére is;

A térség turisztikai és gazdasági versenyképességének javítása;

A desztináció vonzerejének, ismertségének növelése, önálló desztinációként való pozícionálása;

A Balaton és további környékbeli területek TDM szervezeteivel szoros együttműködés;

Szolgáltatók számára előnyösebb piaci környezet biztosítása;

Turizmus fenntartható fejlesztése – gazdasági, környezeti és társadalmi tekintetben

egyaránt;

Turisták igényeinek magas színvonalú kielégítése;

A korábbi években megvalósított fejlesztések összehangolt, egységes módon történő piacra

vitele, értékesítése egységes marketing megjelenéssel;

A turizmus térségi irányításában meghatározó munkaszervezet felállítása, működtetése.

A projekt stratégiai céljai

Szolgáltatók közötti partnerségi kapcsolatok erősítése;

Turisztikai desztinációs menedzsment feladatok hatékony ellátása;

Stratégiai együttműködés a Balaton Best térségi TDM szervezettel közös termékfejlesztés

tekintetében;

Stratégiai együttműködés a tulajdonosi körön kívül lévő turisztikai szolgáltatókkal, leader

szervezetekkel, egyéb turizmusban érdekelt szervezetekkel;

Tulajdonosi kör szélesítése, terület kiterjesztése;

A desztináció turisztikai szolgáltatóinak érdekképviselete megyei, regionális és országos

szinteken.

A projekt főbb tartalmi elemei

- A szervezet pénzügyi fenntarthatóságát segítő infrastruktúra és eszközbeszerzés és kapcsolódó szoftverbeszerzés

- Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése

- Térségi arculat és arculati kézikönyv kidolgozása

Térségi információs honlap fejlesztése

- Imázsfotók készítése

- Marketing kiadványok és a turisták tájékozódását segítő térképek készítése

- Kerékpárhálózat felállítása kerékpárok és kapcsolódó eszközök beszerzésével

- Térségi turisztikai kártyarendszer felállítása

- Marketingkampányok szervezése

- Promóciós eszközök tervezése, beszerzése

- PR film készítése

- Rendezvények, workshopok szervezése

A projekt kedvezményezettje

Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.

Iroda: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4/B

info@bakony-balaton.hu

+36 20 219 3260

Közreműködő szervezet

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet

Tel: +36 22 513 370

Fax: +36 22 312 340